Главное меню
Реклама

`

Ризоктоніоз картоплі та методи контролю

Цікава економіка, але якщо взяти середні затрати виробника картоплі на один гектар, то близько 30% вартості затрат на захист посадкових площ припадає на передпосадкову обробку бульб насіннєвого матеріалу. При цьому одним з основних цільових об’єктів є ризоктоніоз картоплі.

Ризоктоніоз — небезпечна хвороба, яка поширюється шляхом зараження посадкових бульб картоплі та поширюється в грунті. Хвороба пошкоджує бульби та інші підземні вегетативні органи рослини, знижуючи урожайність картоплі до 40%. Збудником захворювання є гриб Rhizocto­nia solani Kühn (статева стадія – Thana­tephorus cucumeris [A. B.  Frank] Donk). Відомо, що Rhizoctonia solani фактично є видовим комплексом з 13 анастомозних груп патегену (AG), які класифікуються відповідно до здатності їхніх гіф до анастомозу один з одним. Найбільш поширеним у картопляних насадженнях вважається група AG3. Саме патогени цієї групи є найбільш шкодочинними та формують склероції на поверхні бульб картоплі. Джерелом інфекції хвороби є залишки рослин, заражений грунт або посадковий матеріал, тому комплексний підхід до захисту насаджень картоплі проти цієї хвороби повинен базуватися також на якісному насіннєвому матеріалу та хімічному захисті бульб.

Проте симптоматика цієї хвороби не обмежується лише чорними склероціями на поверхні бульб. Патоген завдає значної шкоди уражуючи проростки та надземні частини рослин, викликаючи суху гниль та коричневі язви різної величини. 

Ураження ризоктоніозом особливо помітні в серединні вегетації. Візуально такі рослини відстають в рості, помітне в’янення особливо в денний час, листки мають закручену форму. 

Існує низка методами, якими користувалися фермери проти цього захворювання. Серед них агротехнічний — раціональна  сівозміна, ретельний обробітку грунту та використання якісного посадкового матеріалу. Застосування хіміч­них препаратів є одним з найбільш поширених та ефективних для контролю цієї хвороби. Промислово існує декілька підходів до протруювання посадкової картоплі: протруювання бульб та грунту під час садіння, попереднє протруювання бульб після сортування. За різними даними найбільш ефективним є комбінація нанесення препарату на поверхню бульб та грунту під час садіння.

Компанія BASF приділяє особливу увагу розробці препаратів групи протруйників. Найвищу ефективність проти збудника ризоктоніозу у період проростання та протягом вегетації має препарат Серкадіс®, КС.

Рекомендована доза застосування препарату — 0,2-0,25 л/т. Діюча речовина препарату КсеміумТМ (Флуксапіроксад) чинить позитивний вплив не тільки, як фунгіцид. Препарат позитивно впливає на фізіологію рослини, збільшуючи кореневу систему та формуючи міцніші стебла. 

Лабораторні дослідження препарату проти різних ізолятів збудника ри­зок­тоніозу свідчать, що препарат ефективно діє проти основних шкодочинних груп патогену. 

Результати дослідження ефективності препарату вказують на те, що застосування препарату Серкадіс® не має фітотоксичного впливу на ріст та розвиток рослин та демонструють ефективність роботи препарату проти ризоктоніозу.

І це ще не все. Лабораторний аналіз урожаю, отриманого з площ де проводилась обробка препаратом Серкадіс® та урожаю з контрольної ділянки показали суттєву відмінність. Це може свідчити про позитивний вплив застосування препарату на урожай в цілому та лежкість бульб в подальшому при зберіганні. Дослідження проводились лабораторією фітопатології Інституту захисту рослин НААН України у 2017 році.

Все вище сказане підтверджує можли­вість отримання якісного високого врожаю за допомогою протруйника Серкадіс®. 

Карманный справочник «Определитель ...
Wednesday, 11 March 2015
Справочник карманного формата содержит материалы о самых распространенных в Украине болезнях и вредителях капусты.
Визначник хвороб та шкідників карто...
Wednesday, 11 July 2018
Довідник кишенькоговго формату містить матеріали про найпоширеніші в Україні хвороби і шкідників картоплі.
Thursday, 05 April 2012
Обеспечение населения страны продовольствием напрямую зависит от развития сельского хозяйства, фундаментом которого является земледелие. На сегодняшний день в развивающихся странах с неразвитым земледелием остро ощущается недостаток...
Wednesday, 11 April 2012
Одним из самых радикальных, экологически безопасных и экономически выгодных мер защиты лука от ложной мучнистой росы является выведение и районирование устойчивых сортов и гибридов. Большинство из них не нуждается в химической защите от болезни в период вегетации, а в годы эпифитотийного развития можно ограничиться одной профилактической обработк...
Текущий номер
Поиск
Авторизация
Логин
Пароль
Реклама

© Copyright 2009 - Ovoschevodstvo.com All Rights Reserved     |     Дизайн — Свердличенко Алексей     |     Програмирование — Хагшенас Хажир