Главное меню
Реклама

`

Задля врожаю i якостi картоплi

Крім таких поширених хвороб картоплі, як фітофтороз (Phyto­phthora infestans) і альтернаріоз (Alternaria solani та A.alternata), досить шкодочинними є ризоктоніоз (Rhi­zo­ctonia solani), антракноз (Colle­totrichum coccodes) і срібляста парша (Hel­mintho­­sporium solani).

Крім таких поширених хвороб картоплі, як фітофтороз (Phyto­phthora infestans) і альтернаріоз (Alternaria solani та A.alternata), досить шкодочинними є ризоктоніоз (Rhi­zo­ctonia solani), антракноз (Colle­totrichum coccodes) і срібляста парша (Hel­mintho­­sporium solani).
Ризоктоніоз наразі може проявлятися у кількох формах: загнивання вічок і паростків; відмирання столонів та коренів; суха гниль підземної частини й «біла ніжка» стебел; на бульбах — у вигляді чорної парші, заглибленої (ямкової) плямистості, розтріскування й сітчастого некрозу. Основної шкоди ця хвороба завдає у сиру й прохолодну погоду в період роз­витку сходів.
Антракноз спричинює передчасне відмирання бадилля і загнивання бульб у період вегетації та зберігання. Він може проявлятися у вигляді перед­часного засихання або розмокання стебел і утворення на них безлічі крупних склероціїв; чорної гнилі на столонах та коренях; чорної мокрої або сухої гнилі бульб і чорних цяток на їх поверхні; кільцевого некрозу всередині бульб.
Шкодочинність сріблястої парші на насіннєвих бульбах пов’язана, передусім, зі зменшенням кількості проростаючих вічок у період сходів і передаванням інфекції дочірнім бульбам. Восени захворювання на бульбах малопомітне, але до кінця періоду зберігання досягає масового розвитку. Уражена тканина бульб стає злегка вдавленою і набуває яскраво вираженого металевого або сріблястого блиску, шкірка починає зморщуватися, її пропускна здатність зростає і, як наслідок, відбувається втрата вологи.
Випадання сходів картоплі через ура­ження ризоктоніозом, антракнозом і сріблястою паршею може досягати 40%. Однак шкодочинність названих хвороб можна істотно зменшити шляхом застосування інтегрованого захисту картоплі, що включає використання здорового насіннєвого матеріалу, правильний агротехнологічний догляд за рослинами і сучасні хімічні засоби захисту.
Першим і дуже важливим етапом формування оптимального фітосанітарного стану посадок картоплі є застосування фунгіцидів для обробки насіннєвих бульб або внесення їх у ґрунт під час садіння. Головне завдання у цей період — зменшити шкодочинність основних ґрунтових патогенів. Та якщо певний вибір протруйників для обробки бульб на нашому ринку є (в Україні офіційно зареєстровано 9 таких препаратів), то для внесення в борозну під час садіння такий препарат лише один — Юніформ.
За результатами дослідів Білоцерківської дослідної станції ТОВ «Сингента» і ВНДІ, а також виробничих ви­пробувань у провідних господарствах-виробниках насіннєвої та продовольчої картоплі в Україні (ТОВ «Агріко» та ТОВ «Біотех ЛТД») можна зробити висновки про високу ефективність фунгіциду Юніформ для захисту картоплі й отримання якісного врожаю.
У дослідах проводили випробування кількох препаратів для обробки бульб із різним вмістом та комбінаціями діючих речовин: флудиоксоніл + дифеноконазол + тіаметоксам (Селест Топ); пенцикурон + імідаклоприд, пенфлуфен + клотіанідин. У окремих дослідних варіантах водночас із нанесенням робочого розчину протруйника на посадкові бульби по профілю борозни додатково вносили Юніформ (азоксистробін + мефеноксам).
Варіанти досліду:
 1)    передпосадкова обробка бульб Селест Топ у нормі 0,6 л/т;
 2)    передпосадкова обробка бульб пенцикурон + імідаклоприд, 1 л/т;
 3)    передпосадкова обробка бульб пен­флуфен + клотіанідин, 0,35 л/т;
 4)    передпосадкова обробка бульб Селест Топ, 0,4 л/т із внесенням у ґрунт під час садіння Юніформ, 1,5 л/га;
 5)    контроль (без обробки).
Оцінювали кількість бульб, що зійшли, середню кількість стебел у кущі, а також ураженість стебел, столонів та бульб ризоктоніозом (у фазу повних сходів, через 50 діб після сходів і перед збиранням), ураженість антракнозом (за день до збирання), розвиток сріблястої парші (через 6 тижнів після збирання).
У 2015–2017 рр. погодні умови в усіх дослідних локаціях були сприятливі для розвитку ризоктоніозу: в другій декаді травня і червня, а також у третій декаді серпня спостерігалося істотне, порівняно з середніми багаторічними значеннями, випадання опадів. За таких умов обробка бульб препаратами Селест Топ, пенцикурон + імідаклоприд, пенфлуфен + клоті­а­ні­дин та внесення у ґрунт під час садіння Юніформ достовірно стримували розвиток ризоктоніозу і підвищували схожість бульб на 7,3–8,3% порівняно з контролем.
Через 50 діб після сходів спричинені ризоктоніозом глибокі виразки у контрольному варіанті фіксували на 23–29% стебел, у варіантах із препаратами Селест Топ, 0,6 л/т, пенцикурон + імідаклоприд, 1 л/т та пенфлуфен + клотіанідин, 0,35 л/т — на 3,7–5,6% стебел. У варіанті з препаратом Юніформ проявів ризоктоніозу не було помічено ні у фазу сходів, ні через 50 діб після сходів, ні в кінці періоду вегетації.
Зниження шкодочинності антракнозу спостерігалося тільки у варіанті з передпосадковою обробкою бульб Селест Топ та внесенням у ґрунт при садінні Юніформ. Ураженість рослин у контролі й у варіантах із препаратами пенцикурон + імідаклоприд, 1 л/т та пенфлуфен + клотіанідин, 0,35 л/т за кілька днів до збирання врожаю становила 32–34%; у варіанті з препа­ратом Селест Топ, 0,6 л/т — 11,5%; а під час передпосадкової обробки бульб Селест Топ, 0,4 л/т із внесенням у ґрунт під час садіння Юніформ, 1,5 л/га — лише 2,5–3,1% (рис. 1).
Отже, найбільшу ефективність у зменшенні шкодочинності антракнозу отримано у варіанті з препаратом Юніформ.
Стримування розвитку сріблястої парші на дочірніх бульбах спостерігалося в усіх дослідних варіантах, однак найбільша ефективність у зменшенні шкодочинності цієї хвороби була зафіксована у варіанті Селест Топ + Юніформ (рис. 2).  

М. Довгаль, О. Бондар, В. Борисенко, ТОВ «Сингента»,
М. Кузнєцова, О. Рогожин, Т. Сметаніна, І. Денисенков, ФДБНУ ВНДІ фітопатології

Определитель вредителей и болезней ...
Thursday, 24 March 2016
Карманный справочник Определитель вредителей и болезней огурца
ВИЙШОВ З ДРУКУ ЖУРНАЛ "ОВОЧІВНИЦТВО...
Friday, 14 December 2018
Грудневий номежурналу "Овочівництво" №12(163) 2018 вийшов з друку і чекає на читачів. За питаннями купівлі журналу телефонуйте у ВІДДІЛ ПЕРЕДПЛАТИтел.: +38 (044) 499-97-69 (68), +3...
Wednesday, 15 June 2016
Чтобы обеспечить высокий и качественный урожай, необходимо, в первую очередь, вырастить качественную рассаду. От того, как она будет подготовлена, зависят сроки созревания и качество урожая.
Friday, 07 August 2015
Очень большое значение для получения высокого и качественного урожая картофеля для любых целей имеет защита от болезней и вредителей во время вегетации.
Текущий номер
Поиск
Авторизация
Логин
Пароль
Реклама

© Copyright 2009 - Ovoschevodstvo.com All Rights Reserved     |     Дизайн — Свердличенко Алексей     |     Програмирование — Хагшенас Хажир