Главное меню
Реклама

`

Кукурудза цукрова

Завдяки унікальним смаковим якостям і вмісту по­живних речовин та вітамінів кукурудза цукрова належить до найбільш корисних овочевих делікатесів. Вона є джерелом надходження в організм людини вітамінів В1, РР, В2, С.

Завдяки унікальним смаковим якостям і вмісту по­живних речовин та вітамінів кукурудза цукрова належить до найбільш корисних овочевих делікатесів. Вона є джерелом надходження в організм людини вітамінів В1, РР, В2, С. У фазі молочно-воскової стиглості у її зернівках міститься понад 80 елементів періодичної системи Менделєєва. У 1 кг її зерна — до 25 г протеїну, 8 г жиру, 135 г вуглеводів, 775 мг фосфору, 60 мг кальцію та 3,2 мг за­ліза, а за калорійністю вона посідає перше місце серед усіх овочів: від 334–340 до 530 ккал/100 г зерна молочної стиглості.

 

Особливістю цукрової  кукурудзи, яка вигідно відрізняє її від інших овочевих, є те, що за правильного зберігання у замороженому, консервованому або свіжому вигляді (за штучного регулювання температури повітря і концентрації у ньому кисню та вуглекислого газу) вона тривалий час не втрачає свої смакові якості та харчову цінність. Високі смакові якості кукурудзи цукрової зумовлені підвищеним вмістом цукрів у її зерні. За цим показником культуру поділяють на три основні типи: солодка (su), поліпшена солодка (se) і суперсолодка (sh2). У зерні молочної — молочно-воскової стиглості кукурудзи першого типу цукрів 5–10%, другого — до 15, третього — 20–30, а за деякими даними, і до 35–44%.
Кукурудза взагалі і цукрова зокрема відіграє важливу роль як продукт харчування. Кожен житель України щороку споживає 3,5–4 кг цукрової кукурудзи, що відповідає медичним рекомендаціям Інституту харчування АМН України. Хоча у промислових масштабах ця культура у нас, на жаль, не вирощується і зосереджена головним чином на присадибних ділянках (від декількох соток до 1 га) та у фермерських господарствах (рідко більше 5 га).
Морфологiчнi характеристики

Кукурудза цукрова (Zea mays L. ssp. saccharata Sturn.) є окремим підвидом кукурудзи звичайної з родини Злакові. За своїми морфологічними характеристиками та особливостями росту і розвитку вона подібна до інших підвидів кукурудзи. Коренева система її мичкувата, сильно розвинена (охоплює від 3 до 5 м3 ґрунту і може сягати до 170 см вглиб), складається з первинних і вторинних коренів. Діаметр поширення коренів однієї рослини коливається від 0,7 до 1,4 м, при цьому переважна їх маса перебуває у шарі ґрунту 0–40 см.
Стебло кукурудзи пряме, циліндричне, заповнене паренхімою, складається з вузлів та міжвузлів. Поширені у виробництві сорти і гібриди мають висоту головного стеб­ла від 170 до 200 см. Крім головного стебла, рослина може формувати 1–2 пасинки.
Листки ланцетоподібної, видовжено-овальної форми, нерідко опушені, великі, від світло-зеленого до темного антоціанового кольору. Кількість листків на рослині залежить від групи стиглості сорту/гібрида і коливається від 7–8 до 17–20 шт. Квітки різностатеві, однодомні. Суцвіття чоловіче — волоть, жіноче — качан. Плоди — зернівки різної величини і форми.

Особливостi вирощування

Походить кукурудза цукрова з тропічних районів Америки, тому вибаглива до умов вирощування, зокрема тепла, вологи та родючості ґрунту. Мінімальна температура проростання насіння — 13…15°С. Оптимальна температура для росту і розвитку рослин — 24…28°С. За надмірно високих температур (понад 45°С) ріст рослин припиняється. Належить до світлолюбних культур короткого дня і не витримує надмірного загущення посівів — у таких умовах листки і стебла витягуються, мають блідий зелений колір, качани формуються дуже слабко.
До нестачі вологи кукурудза цукрова більш стійка. Для проростання насіння йому достатньо поглинути води 44% від своєї маси. Під час активного росту надземної маси потреба у волозі зростає, а критичний період водоспоживання припадає на фазу викидання волотей — початку молочної стиглості зерна. Тривала посуха негативно впливає на якість урожаю та виповненість качанів, тому в нас цю культуру вирощують переважно на зрошуваних площах.
Родючість ґрунту та живлення для кукурудзи цукрової дуже важливі. Найпридатнішими для її вирощування є чорноземні та каштанові ґрунти з рН ґрунтового розчину в межах 5,5–7,0. На формування врожаю в 30 т/га вона в середньому потребує 70–90 кг/га азоту, 30–45 фосфору, 100–110  калію. І засвоює їх нерівномірно: максимум споживання азоту припадає на фазу 6–7 листків, фосфору — на початкові етапи росту й розвитку та період цвітіння і формування зерна, калію — на період 5–6 листків — цвітіння. Найбільший вплив на врожайність має азот, на швидкість достигання качанів — фосфор, на міцність стебла — калій, який також сприяє збільшенню кількісних і якісних показників майбутнього врожаю. Мікроелементи забезпечують нормальне проходження стадій росту і розвитку рослин.
 

Урожай

Достигає кукурудза цукрова неодночасно. Характерною ознакою стиглості качанів є щільне прилягання обгортки та її підсихання і побуріння у верхній частині. Збирати качани починають у фазу молочно-воскової стиглості — коли за натискання на зернину з неї виділяється «молочко». Урожай технічної стиглості зазвичай збирають у три прийоми у міру достигання качанів. Деякі сорти і гібриди за перший збір можуть віддавати до 80–90% урожаю.
Зібрані початки необхідно відразу використовувати або закладати на зберігання, адже цукор у них дуже швидко перетворюється на крохмаль. Встановлено, що за першу добу після збирання за температури 30°С таке перетворення відбувається з більш як 50% цукру, за темпе­ратури 10°С — 15%. А от за температури 2°С кукурудза цукрова може зберігатись до 2 тижнів.

Асортимент

У світі відомо близько 2 тис. сортів, гібридів та ліній кукурудзи цукрової. Майже на 90% це різноманіття складається з гібридів. Про переваги гібридного насіння свідчить той факт, що його використання забезпечує прибавку урожаю не менше 15% порівняно з сортовим. Крім того, гібридні рослини більш однорідні, з дружним визріванням качанів.
Класифікуються сорти і гібриди за скоростиглістю та розміром качанів: ранні дрібні (65–74 дні, 10–17 см); ранні середні (75–80 днів, 15,5–18 см); середні великі (84–89 днів, 18,6–24 см); пізні великі (понад 90 днів, 17,5–22,5 см).

Технології вирощування

У світі є різні технології вирощування кукурудзи цукрової, але усім їм притаманні досить характерні зональні особливості. Вибір технології залежить від низки факторів: ґрунтово-кліматичних умов, наявності технічних, фінансових і трудових ресурсів, ринків збуту продукції тощо. Для порівняння наводимо основні складові технології вирощування кукурудзи цукрової в Україні та сусідніх державах.

Херсонська технологія
Херсонська технологія (Інститут зрошуваного землеробства НААН України) розроблена для Степової зони півдня України, для вирощування кукурудзи цукрової на темно-каштанових ґрунтах та чорноземах південних за умов зрошування. Вона передбачає проведення зяблевої оранки на глибину 28–30 см, під яку вносять калійні добрива (сульфат калію, К30). Азотні добрива (аміачну селітру, N150) вносять під весняну культивацію на глибину 10–12 см. Перед сівбою проводять культивацію ґрунту на глибину загортання насіння. Сіють, коли ґрунт на глибині 5–6 см прогріється до 10…12°С. Висівають його широкорядним способом і формують густоту рослин 60 тис./га. Оптимальні умови для розвитку рослин створюються за підтримання вологості ґрунту в шарі 0–70 см на рівні 75–80% НВ. Збирання врожаю проводять у фазі технічної (молочної) стиглості зерна. За цієї технології вирощування досягають урожайності на рівні 16,7 т/га.

Дніпровська технологія
Дніпровська технологія (Інститут сільського господар­ства Степової зони НААН). Найкращими попередниками кукурудзи цукрової є озимі та ярі зернові культури, ранні овочі. Основний обробіток ґрунту складається з 1–2 лущень стерні та оранки з одночасним вирівнюванням ґрунту важкими боронами або кільчасто-шпоровими котками. За потреби після оранки проводять культивацію. Система удобрення включає внесення 15–20 т/га органічних добрив та мінеральних у дозі N200P60–80K30–40 з обов’яз­ковим внесенням Р10 під час сівби. Можливе використання біопрепаратів на основі азотфіксуючих і фосформобілізуючих бактерій.
Навесні проводять боронування і вирівнювання поверхні поля, а перед сівбою — культивацію на глибину 5–7 см. За високої забур’яненості виконують додаткову весняну культивацію на глибину 8–10 см. Сіяти починають, коли ґрунт на глибині загортання насіння прогріється до 10…12°С. Оптимальні строки сівби для зони Степу — друга половина квітня, для Лісостепу — початок травня. Для отримання високих урожаїв і конвеєрного надходження свіжих качанів слід сіяти у два строки за схемою: 20% — ранньо­стиглі сорти і гібриди, 30% — середньоранні, 30% — середньостиглі, 20% — середньопізні. Для отримання надранньої продукції кукурудзу цукрову потрібно вирощувати розсадним способом.
Перед висівом насіння необхідно обробити дозволеними до застосування на кукурудзі протруйниками. Норма висіву залежить від групи стиглості сортів/гібридів: 40–50 тис./га для ранньостиглих і 30–35 — для середньостиглих. Можна впровадити як безгербіцидну, так і гербіцидну технологію із застосуванням страхових (МайсТер, Тітус) і ґрунтових препаратів (Харнес, Герб, Фронтьєр Оптіма, Трофі, Дуал). Контроль чисельності бур’янів у посівах за безгербіцидною технологією вирощування здійснюють шляхом до- і після сходового боронування, міжрядних культивацій.
Кукурудза цукрова дуже вибаглива до вологи, залежно від погодних умов, потребує 1–3 поливів нормою 400–500 м3/га у фазі 9–10 листків, перед викиданням волотей та на початку наливання зерна. Збирання врожаю починають у фазі технічної стиглості зерна вручну або механізовано.

Харківська технологія
Ця технологія розроблена Інститутом овочівництва і баштанництва НААН для вирощування кукурудзи цукрової в умовах південного Лісостепу та північного Степу України без зрошення. У такому разі основний обробіток ґрунту після збирання попередника (озима пшениця) включає дворазове лущення стерні та оранку на глибину 20–22 см. Навесні поле боронують, після чого через 7–10 днів проводять 2–3 культивації. Якщо цукрову кукурудзу вирощувати у проміжних посівах, кращими попередниками для неї є озимі на зелений корм, ранні овочі, однорічні трави тощо. Після їх збирання проводять лущення на глибину 10–12 см у два сліди та передпосівну культивацію на глибину загортання насіння. Мінеральні добрива у вигляді аміачної селітри, суперфосфату та калійної солі дозою N60Р60К30 вносять під основний обробіток ґрунту, а також у підживлення в фазу 7–9 листків.
Сівбу районованими сортами і гібридами виконують за допомогою пневматичних сівалок точного висіву, коли шар ґрунту 0–10 см прогріється до 14…16°С. Для забезпечення конвеєрного надходження продукції слід сіяти з інтервалом у 10 діб з ІІІ декади квітня до 20 червня як в основних, так і у проміжних посівах. Глибина загортання насіння — 5–6 см, ширина міжрядь — 70 см, густота стояння рослин — 60–65 тис./га. Догляд за посівами включає до- і післясходове боронування та дві міжрядні культивації: у фазах 4–5 та 7–9 листків. Збирання врожаю проводять вручну в 2–3 етапи, коли зерно досягає молочної стиглості та вміст сухої речовини у ньому становить 28–32%.

Польська технологія
Основний обробіток ґрунту включає лущення стерні (дискування) після збирання попередника з наступною зяблевою оранкою на глибину до 30 см. Система удобрення передбачає внесення органічних добрив нормою до 30 т/га і мінеральних добрив нормою N100–150P70–90K150–200. Мінеральні добрива застосовують частинами: фосфорно-калійні вносять під зяблеву оранку, 30–50% азотних — у передпосівний період, решту — у підживлення в фазі 5–6 листків. Кальцієві та магнієві добрива вносять у ранньовесняний або осінній період. За умови внесення органічних добрив загальна норма мінеральних зменшується на 30–40%.
Сівбу розпочинають, коли ґрунт на глибині 10 см прогріється до 10°С. У південно-західному регіоні Польщі перший посів зазвичай проводять 25–30 квітня, у південно-східному — з 30 квітня до 5 травня, на решті території країни — після 10 травня. Поширеним є конвеєрний висів кукурудзи цукрової з інтервалами в тиждень у період з 20 квітня по 20 травня. Сіють пневматичними сівалками точного висіву з шириною міжрядь 65–75 см і кроком 20–30 см насінням районованих у Польщі сортів і гібридів. Під час сівби вносять стартові дози добрив. Густоту рослин формують на рівні 50–70 тис./га.
Догляд за посівами полягає у проведенні боронування легкими боронами до фази 2–3 листків, міжрядних культивацій, внесенні гербіцидів та інсектицидів, дозволених до застосування на посівах кукурудзи цукрової у Польщі. Збирання врожаю проводять у три етапи по мірі досягнення качанами технічної стиглості: у перший прийом збирають 65%, у другий — 23, у третій — 12% качанів. Урожайність качанів у обгортках — 12–18 т/га.

Краснодарська технологія
Краснодарська технологія (Росія) передбачає комбіновану систему основного обробітку ґрунту. Перед полицевою оранкою на глибину 25–27 см вносять мінеральні добрива дозою N30P60K60. Рано навесні проводять культивацію на глибину 12–14 см, а під передпосівну культивацію на 6–8 см вносять гербіцид Харнес нормою 2,5 л/га. Сівбу районованими сортами і гібридами починають, коли ґрунт на глибині 6–8 см прогріється до 10…12°С. Сіють з розрахунку на густоту рослин 50 тис./га, одночасно вносячи аміачну селітру (N15–30). Догляд за посівами полягає у проведенні міжрядного обробітку ґрунту, мульчуванні, підживлюванні азотними добривами. Збирання качанів проводять у фазу молочної стиглості зерна.

Ростовська технологія
Ростовська технологія (Росія) передбачає, що кращими попередниками для кукурудзи цукрової є зернобобові, рання капуста, томати, огірки, кабачки. Можливе вирощування культури у беззмінних посівах. Обробіток ґрунту полягає у проведенні зяблевої оранки на глибину 25–35 см, ранньовесняному боронуванні, глибокій весняній культивації. Перед сівбою проводять культивацію на глибину загортання насіння. У разі високої потенційної забур’яненості поля під передпосівну культивацію вносять гербіцид Стомп нормою 3–6 л/га. Можливий варіант з підготовкою ґрунту у весняний період — тоді глибина його обробітку зменшується до 15–18 см.
Система удобрення — органо-мінеральна. На слабо окультурених ґрунтах рекомендовано вносити 40–50 т/га гною та мінеральні добрива нормою N120P200K120. Фосфор у дозі Р20 вносять під першу весняну культивацію. Максимальна доза мінеральних добрив під передпосівну культивацію становить N200P150K150.
Сівбу починають, коли ґрунт на глибині 10 см прогріється до 10°С. Насіння перед сівбою обробляють полімікродобривами та фосфобактерином, протруюють препаратом Вітавакс 200 ФФ. Для отримання конвеєра свіжої продукції висівають з 10–15-денними інтервалами з І–ІІ декади квітня до ІІІ декади червня. Посів виконують сівалками точного висіву за схемами 70 × 25, 60 × 30, 70 × 70 см, загортаючи насіння на глибину від 4 до 7 см. Густота рослин на час збирання — 40,8–57,1 тис./га.
Для отримання товарної продукції на 15–20 днів раніше кукурудзу цукрову вирощують розсадним способом. Висадку 20-денної розсади проводять вручну, коли ґрунт на глибині 8–12 см прогріється до 14…16°С. Вирощується кукурудза цукрова на краплинному зрошенні. Вологість ґрунту підтримують на рівні 80–90% НВ. Сумарне водоспоживання культури становить 2200–2850 м3/га. Догляд за посівами полягає у розпушуванні міжрядь, підживленні, захисті посівів від шкідників і хвороб шляхом застосування дозволених у РФ пестицидів. Збирання товарних качанів розпочинають у фазі технічної (молочно-воскової) стиглості зерна.  

В. Книш, к. с.-г. н., Південна державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту водних проблем та меліорації НААН,
Е. Бєліков, к. с.-г. н., Синельниківська дослідна станція Інституту сільського господарства Степової зони НААН

Определитель вредителей и болезней ...
Thursday, 24 March 2016
Карманный справочник Определитель вредителей и болезней огурца
ВИЙШОВ З ДРУКУ ЖУРНАЛ "ОВОЧІВНИЦТВО...
Friday, 14 December 2018
Грудневий номежурналу "Овочівництво" №12(163) 2018 вийшов з друку і чекає на читачів. За питаннями купівлі журналу телефонуйте у ВІДДІЛ ПЕРЕДПЛАТИтел.: +38 (044) 499-97-69 (68), +3...
Monday, 16 January 2012
Получение максимального эффекта от орошения в значительной степени зависит от правильности выбора времени начала полива. Проектный режим орошения лишь приближенно определяет сроки проведения вегетационных поливов. Непосредственно время...
Monday, 16 May 2016
Замечательный вкус и привлекательный внешний вид выделяют бессемянный (триплоидный) арбуз среди других продуктов на полках супермаркетов. От своего семенного (диплоидного) родственника он отличается не только отсутствием семян в мякоти, но и хромосомным составом....
Текущий номер
Поиск
Авторизация
Логин
Пароль
Реклама

© Copyright 2009 - Ovoschevodstvo.com All Rights Reserved     |     Дизайн — Свердличенко Алексей     |     Програмирование — Хагшенас Хажир