Главное меню
Реклама

`

Кон’юнктура ринку овочiв та баштанних культур у 2015/16 МР

Виробництво овочів і баштанних культур у всіх категоріях господарств у 2016 р. становило 9997,3 тис. т.

     Виробництво овочів і баштанних культур у всіх категоріях господарств у 2016 р. становило 9997,3 тис. т, в т. ч. у сільсько­господарських підприємствах — 1373,3, у господарствах населення — 8623,9 тис. т.
     Овочів відкритого ґрунту було вирощено на 2,8% більше порівняно з попереднім роком — 8867,2 тис. т, в т. ч. у сільськогосподарських підприємствах — 1233,5 тис. т (ріст на 4,3%), у господарствах населення — 7633,7 тис. т (+2,6%).
     Загалом частка господарств населення у формуванні пропозиції овочів і баштанних культур вітчизняного виробництва становить 86,3%.
     Імпорт у загальній пропозиції ово­чів становив 0,7%. Основними по­стачальниками України у цьому сегменті в 2015 р. були Туреччина (37,1%), Польща (11,3), Нідерланди (14,8), Іспанія (13,1), Китай (9,2%) і Білорусь (8%), а у 2016 р. — Туреччина (47%), Білорусь (15,7), Польща (5,9), Нідерланди (5,1), Македонія (4,5) і Франція (4%).
     Обсяги експорту українських ово­чів у 2016 р. збільшилися на 57,5% порівняно з 2015 р. Їх купували Індія, Білорусь, Пакистан, Нідерланди, Іспанія та інші країни.
     66,4% овочів українського виробництва реалізують Херсонська і Миколаївська області — 37,6% і 28,8% загального обсягу реалізації відповідно.
     У 2015 р. середньорічне споживання овочів у розрахунку на одну особу зменшилося до 160,8 кг, тоді як у попередні 3 роки становило більше 163 кг і перевищувало рівень раціональних норм.
     Ціни овочів урожаю 2016 р. значно зменшилися порівняно з 2015 р.
Сприятливими чинниками для збільшення обсягів виробництва ово­чів в Україні є природні кліматичні умови, порівняно дешева робоча сила, широкий споживчий ринок, а також постійне підвищення внутрішніх і світових цін на овочеву продукцію. Останній фактор досить актуальний, адже у зв’язку із втратою ринку РФ Україні конче потрібно активно завойовувати європейські ринки. Важливим чинником для розвитку галузі є й залучення інвестицій, насамперед у створення переробних потужностей, що позитивно впливає на виготовлення овочевої продукції з більшою доданою вартістю.
Внутрішній овочевий ринок насичений за рахунок товарної пропозиції господарств населення і сільськогосподарських підприємств, а також імпорту у міжсезоння. Дефіциту овочевої продукції на споживчому ринку немає.
Стримуючим чинником для розвит­ку галузі є великі втрати овочів під час їх зберігання через брак площ овоче­сховищ. За розрахунками аналітиків, через це виробники щороку втрачають близько 2,7–3 млрд грн. До того ж більшість наявних овочесховищ застосовують застарілі й високозатратні технології зберігання, що суттєво збільшує вартість продукції.
Особисті селянські господарства, які виробляють понад 86% загального обсягу овочевої продукції, зберігають її переважно у власних погребах, які зазвичай використовують для одночасного зберігання усіх її видів, зокрема картоплі, плодів і коренеплодів. Це призводить до значних втрат через погіршення якості продукції та недотримання спеціальних умов її зберігання.
Водночас застосування вітчизняного районованого насіння овочевих культур і своєчасне виконання усіх технологічних процесів вирощування дає змогу отримувати високі врожаї навіть у несприятливі за кліматичними умовами роки. Втім, залишається проблемою підвищення якісних характеристик продукції овочівництва на її шляху до споживача, і саме це є однією з основних причин її невисокої конкурентоздатності на міжнародному ринку.
Нагальним завданням у цьому сегменті є визначення взаємозв’язків між виробниками, переробними і торговими підприємствами з тим, щоб корегувати обсяги виробництва продукції залежно від попиту та забезпечувати її найшвидше просування «з лану до столу». Лише це гарантуватиме високі прибутки у всіх ланках ланцюгів постачання.

Пропозицiя

Пропозиція овочів і баштанних культур на внутрішньому ринку формується переважно завдяки вітчизняному виробництву, яке сконцентроване у господарствах населення. Їх частка у загальному обсязі виробництва має стійку тенденцію до зростання. У 2011 р. вона становила 84,8%, у 2012 — 86,2, у 2013 — 88,5, у 2014–2016 — 86,3%.
У 2011–2014 рр. урожай овочів і баштанних культур в Україні перевищував 10 млн т, однак з 2015 р. обсяги виробництва зменшилися через окупацію частини території Донецької і Луганської областей.
У 2015 і 2016 рр. виробництво становило 9792,1 і 9997,3 тис. т відповідно, у т. ч. у сільськогосподарських підприємствах — 1345,8 і 1373,3 тис. т (зменшення порівняно з 2014 р. на 3% і 0,9% відповідно), у господарствах населення — 8446,3 і 8623,9 тис. т (зменшення на 0,7% і ріст на 1,4%) (табл. 1).
Найважливішими чинниками, що впливають на обсяги виробництва овочів, є посівні площі та рівень урожайності. Площі під овочевими культурами відкритого ґрунту щорічно зменшуються: якщо у 2011 р. вони становили в усіх категоріях господарств 501 тис. га, то у 2016 р. були вже на 59,8 тис. га, або на 12% менші. Це зменшення бу­ло більш суттєвим у сільськогосподар­ських підприємствах — із 54,4 тис. га у 2011 р. до 34 тис. га у 2016 р. (37,5%). У господарствах населення зменшення площ за той же час становило 8,8%.
Тобто загальне виробництво овочів у останні 5 років росте лише завдяки підвищенню врожайності. І найбільш помітне воно у сільськогосподарських підприємствах. Так, середня урожайність овочевих культур у них у 2016 р. становила 360,8 ц/га, що на 40,4% більше, ніж у 2011, і на 6,4% більше, ніж у 2015 р. Цього вдалося досягти завдяки вищому рівню організації технологічних процесів, зокрема застосуванню високоякісного насіння, засобів захисту рослин, добрив, зрошування тощо.
У господарствах населення урожайність овочів у 2016 р. становила в середньому 187,5 ц/га, що на 48% менше, ніж у сільгосппідприємствах. Це пояснюється тим, що у більшості приватних господарств немає можливості застосовувати інноваційні технології та якісне насіння, немає прогресивного підходу до системного обробітку площ, а недотримання сівозмін сприяє розвитку хвороб та поширенню шкідників.
Однак вирощеного та зібраного врожаю вистачає на забезпечення потреб внутрішнього ринку. Так, у 2016 р. валовий збір овочів відкритого ґрунту в усіх категоріях господарств становив 8867,2 тис. т, що на 2,8% більше порівняно з попереднім роком. При цьому сільськогосподарські підприємства зібрали 1233,5 тис. т — на 4,3% більше, ніж у 2015 р., а господарства населення — 7633,7 тис. т, тобто на 2,6% більше (табл. 2).
У структурі посівних площ овочі відкритого ґрунту становлять 99,3%, а закритого — лише 0,7%. У 2016 р. у всіх категоріях господарств під овочами відкритого ґрунту було зайнято 441,2 тис. га, що на 11,7% менше,
ніж у 2012 р., під овочами закритого — 5,7 тис. га (зростання на 72,7% завдяки вирощування в плівкових теплицях за зменшення стаціонарних), під продовольчими баштанними — 87 тис. га, що на 7,8% більше, ніж чотирма роками раніше. При цьому частка баштанних культур становить лише 16,3% у загальній структурі посівних площ.
Найбільші площі відведені під томати — у 2016 р. їх було 74,2 тис. га, що становить 16,8% від загальної площі під овочами. До найбільш популярних овочевих культур слід віднести також капусту (68,6 тис. га, тобто 15,5%), цибулю (54,8 тис. га, 12,4%), моркву (43,1 тис. га, 9,8%) та столовий буряк (39,3 тис. га, 8,9%).
Змінюється ситуація з посівами часнику — ціна у 100 грн/кг стимулює виробників до збільшення площ під ним, тож китайський часник на прилавках поступово витісняється вітчизняним. У той же час, площі під іншими овочевими культурами мають тенденцію до скорочення. Так, під капустою торік було зайнято на 12,5% менше поля, ніж у 2012 р., під огірками — на 10,3%, томатами — на 12%, столовими буряками — на 10,3%, морквою — на 10,8%, цибулею — на 14,5%, іншими овочами — на 10,9%.
Площі під овочами закритого ґрунту у 2016 р. становили 5,7 тис. га, що на 72,7% більше, ніж у 2012 р. Основні промислові види овочів, які вирощують у зимових скляних теплицях — огірки, томати, солодкий перець, баклажан, салатні та зеленні культури (кріп, петрушка, базилік, коріандр), квіти та гриби.
У весняних плівкових теплицях і парниках, які характерні для господарств населення, вирощують більш розширений асортимент овочевих культур — томати, огірки, кабачки, солодкий перець, баклажани, дині, кавуни, салат, кріп, петрушку, селеру, столовий буряк, ранню капусту, ревінь, щавель та ін.
Протягом 2014–2016 рр. загальні площі під овочами у сільськогосподарських підприємствах зменшились на 23% порівняно з попередніми роками і становили 400 тис. га. Площа плівкових теплиць у господарствах населення збільшилась на 41,5% порівняно з 2014 і більше ніж удвічі — з 2011 р. Загалом же овочевий клин у господарствах населення у 14,5 разів більший, ніж у тепличних комбінатах (табл. 3).
Виробництво овочів відкритого ґрунту в 2016 р. порівняно з 2012 р. зменшилося на 7,6%, а закритого — зросло на 28,8%, баштанних продовольчих культур було вирощено на 27% більше. При цьому прибавка виробництва огірків і томатів станола 15 і 6,7% відповідно, а всіх інших культур було зібрано менше. Так, виробництво капусти з 2012 по 2016 р. скоротилося на 12,5%, столових буряків — на 8,8%, моркви — на 4,3%, цибулі — на 11,1%, інших овочів — на 28,3% (табл. 4).
Урожайність овочів відкритого ґрунту минулого року зросла на 2,7% проти 2015 і на 4,6% проти 2012 р., закритого — зменшилася на 0,4 і 24,9% відповідно, баштанних культур — зросла на 5,7% порівняно з 2015 і зменшилася на 16,1% порівняно з 2012 р. Ріст урожайності порівняно з попереднім роком у 2016 р. відзначався по всіх овочевих культурах і був найбільшим по огірках (27,4%), томатах (21,1%) і  моркві (7%), а більш помірним — по цибулі (3,3%) і столовому буряку (1,3%). Урожайність капусти залишилася на рівні 2015 р. (табл. 5).
Площі під овочами в усіх категоріях господарств порівняно з 2012 р. скоротилися на 11,1%. Найбільш суттєво вони зменшилися у Донецькій (47,3%) і Луганській (38,2%) областях унаслідок окупації територій. Незначне зменшення відбулося у Рівненській (1,6%), Тернопільській (0,8%), Херсонській (0,9%), Чернівецькій (0,8%) і Чернігівській (2,7%) областях, дещо помітніше — у Закарпатській (6,5%), Запорізькій (21,8%), Миколаївській (5,9%), Одеській (25,7%), Харківській (14,3%) і Черкаській (5,5%). Натомість на Житомирщині овочевий клин зріс порівняно з попереднім роком на 20,6%, на Київщині — на 11,8, Вінниччині — 5,9, Дніпропетровщині — 9,8, Кіровоградщині — 1,2, Львівщині — 2,8, Полтавщині — 3,4%, Сумщині — 1,9, Хмельниччині — на 3,7% (табл. 6).
Найбільшими виробниками овочів відкритого та закритого ґрунту в 2015/16 МР були господарства Херсонщини — вони зібрали 1278,2 тис. т, що становить 13,6% загального виробництва. Овочівники Дніпропетровщини виростили 732,7 тис. т (7,8%), Харківщини — 692,5 (7,4%), Київщини — 630,9 (6,7%), Полтавщини — 522,2 (5,5%), Львівщини — 505,7 (5,4%) і Миколаївщини — 500,9 тис. т (5,3% загального обсягу). При цьому найбільшу прибавку виробництва порівняно з попереднім роком спостерігали у Київській (23,4%), Хмельницькій (21,7%) та Рівненській областях (10,6%), а суттєве скорочення — в Одеській (20,4%), Запорізькій (10%), Черкаській (3%) та Чернігівській (2,7%).
Порівняно з 2012 р. прибавка виробництва у Вінницькій області становила 111,6 тис. т, або 30,5%, у Житомирській — 54,8 (22,6%), Івано-Фран­ків­ській — 25,5 (17,4%), Запорізькій — 45,9 (13,3%), Київській і Кіровоградській — 62,6 і 23,4 (11%), Дніпропетровській — 61,1 (9,1%), Сумській — 15,1 (8,1%), Львівській — 34,4 (7,3%), Полтавській — 30,3 тис. т (6,2%). Майже не змінилися за цей період обсяги виробництва у Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Харківській, Херсон­ській і Чернівецькій областях. На Донеччині й Луганщині у зв’язку з окупацією територій вони зменшилися на 58,3 і 49,6% відповідно. Суттєве зменшення спостерігається і в Одеській (на 26,5%), Чернігівській (10%), Закарпатській (5,5%), Миколаївській (4,9%), Рівненській (5,7%) та Черкаській (3,9%) областях (табл. 7).
Середня по Україні врожайність овочів минулого року становила 210,7 ц/га, що більше відповідного показника 2015 р. на 2,2%, а 2012 р. — на 5,8%. Перевищили цей показник виробники 10 областей: Херсонської (313,2 ц/га), Миколаївської (263,1), Житомирської (252,4), Харківської (226,5), Тернопільської (222,5), Київської (222,4), Вінницької (219,9), Запорізької (218,9), Волинської (218,5) і Полтавської (212,7 ц/га). Порівняно з 2012 р. найбільше зросла урожайність у Вінницькій і Запорізькій (на 23,1% і 44,8% відповідно), Івано-Франківській (18,1%) та Харківській 15,9% областях, майже не змінилася у Дніпропетровській, Київській, Одесь­кій і Хмельницькій, а у решті коливалася у ме­жах ± 5% (табл. 8).  

(Далі буде)

В. Пасічник

Карманный справочник «Определитель ...
Wednesday, 11 March 2015
Справочник карманного формата содержит материалы о самых распространенных в Украине болезнях и вредителях капусты.
Определитель вредителей и болезней ...
Thursday, 24 March 2016
Карманный справочник Определитель вредителей и болезней огурца
Wednesday, 14 March 2012
Опыт выращивания малообъемным способом На Херсонском тепличном комбинате в стеклянных теплицах на п...
Friday, 05 December 2014
Несколько месяцев назад ЕС, стремясь поддержать Украину, открыл для ее сельскохозяйственной продукции свой рынок. Это мероприятие планировалось как временное и, скорее всего, как определенное тестирование: насколько Европа готова воспринять наши продукты и готовы ли отечественные аграрии к острой конкуренции по высшему разряду....
Текущий номер
Поиск
Авторизация
Логин
Пароль
Реклама

© Copyright 2009 - Ovoschevodstvo.com All Rights Reserved     |     Дизайн — Свердличенко Алексей     |     Програмирование — Хагшенас Хажир