Главное меню
Реклама

`

Кон’юнктура ринку овочiв та баштанних культур у 2015/16 МР

Виробництво овочів і баштанних культур у всіх категоріях господарств у 2016 р. становило 9997,3 тис. т.

     Виробництво овочів і баштанних культур у всіх категоріях господарств у 2016 р. становило 9997,3 тис. т, в т. ч. у сільсько­господарських підприємствах — 1373,3, у господарствах населення — 8623,9 тис. т.
     Овочів відкритого ґрунту було вирощено на 2,8% більше порівняно з попереднім роком — 8867,2 тис. т, в т. ч. у сільськогосподарських підприємствах — 1233,5 тис. т (ріст на 4,3%), у господарствах населення — 7633,7 тис. т (+2,6%).
     Загалом частка господарств населення у формуванні пропозиції овочів і баштанних культур вітчизняного виробництва становить 86,3%.
     Імпорт у загальній пропозиції ово­чів становив 0,7%. Основними по­стачальниками України у цьому сегменті в 2015 р. були Туреччина (37,1%), Польща (11,3), Нідерланди (14,8), Іспанія (13,1), Китай (9,2%) і Білорусь (8%), а у 2016 р. — Туреччина (47%), Білорусь (15,7), Польща (5,9), Нідерланди (5,1), Македонія (4,5) і Франція (4%).
     Обсяги експорту українських ово­чів у 2016 р. збільшилися на 57,5% порівняно з 2015 р. Їх купували Індія, Білорусь, Пакистан, Нідерланди, Іспанія та інші країни.
     66,4% овочів українського виробництва реалізують Херсонська і Миколаївська області — 37,6% і 28,8% загального обсягу реалізації відповідно.
     У 2015 р. середньорічне споживання овочів у розрахунку на одну особу зменшилося до 160,8 кг, тоді як у попередні 3 роки становило більше 163 кг і перевищувало рівень раціональних норм.
     Ціни овочів урожаю 2016 р. значно зменшилися порівняно з 2015 р.
Сприятливими чинниками для збільшення обсягів виробництва ово­чів в Україні є природні кліматичні умови, порівняно дешева робоча сила, широкий споживчий ринок, а також постійне підвищення внутрішніх і світових цін на овочеву продукцію. Останній фактор досить актуальний, адже у зв’язку із втратою ринку РФ Україні конче потрібно активно завойовувати європейські ринки. Важливим чинником для розвитку галузі є й залучення інвестицій, насамперед у створення переробних потужностей, що позитивно впливає на виготовлення овочевої продукції з більшою доданою вартістю.
Внутрішній овочевий ринок насичений за рахунок товарної пропозиції господарств населення і сільськогосподарських підприємств, а також імпорту у міжсезоння. Дефіциту овочевої продукції на споживчому ринку немає.
Стримуючим чинником для розвит­ку галузі є великі втрати овочів під час їх зберігання через брак площ овоче­сховищ. За розрахунками аналітиків, через це виробники щороку втрачають близько 2,7–3 млрд грн. До того ж більшість наявних овочесховищ застосовують застарілі й високозатратні технології зберігання, що суттєво збільшує вартість продукції.
Особисті селянські господарства, які виробляють понад 86% загального обсягу овочевої продукції, зберігають її переважно у власних погребах, які зазвичай використовують для одночасного зберігання усіх її видів, зокрема картоплі, плодів і коренеплодів. Це призводить до значних втрат через погіршення якості продукції та недотримання спеціальних умов її зберігання.
Водночас застосування вітчизняного районованого насіння овочевих культур і своєчасне виконання усіх технологічних процесів вирощування дає змогу отримувати високі врожаї навіть у несприятливі за кліматичними умовами роки. Втім, залишається проблемою підвищення якісних характеристик продукції овочівництва на її шляху до споживача, і саме це є однією з основних причин її невисокої конкурентоздатності на міжнародному ринку.
Нагальним завданням у цьому сегменті є визначення взаємозв’язків між виробниками, переробними і торговими підприємствами з тим, щоб корегувати обсяги виробництва продукції залежно від попиту та забезпечувати її найшвидше просування «з лану до столу». Лише це гарантуватиме високі прибутки у всіх ланках ланцюгів постачання.

Пропозицiя

Пропозиція овочів і баштанних культур на внутрішньому ринку формується переважно завдяки вітчизняному виробництву, яке сконцентроване у господарствах населення. Їх частка у загальному обсязі виробництва має стійку тенденцію до зростання. У 2011 р. вона становила 84,8%, у 2012 — 86,2, у 2013 — 88,5, у 2014–2016 — 86,3%.
У 2011–2014 рр. урожай овочів і баштанних культур в Україні перевищував 10 млн т, однак з 2015 р. обсяги виробництва зменшилися через окупацію частини території Донецької і Луганської областей.
У 2015 і 2016 рр. виробництво становило 9792,1 і 9997,3 тис. т відповідно, у т. ч. у сільськогосподарських підприємствах — 1345,8 і 1373,3 тис. т (зменшення порівняно з 2014 р. на 3% і 0,9% відповідно), у господарствах населення — 8446,3 і 8623,9 тис. т (зменшення на 0,7% і ріст на 1,4%) (табл. 1).
Найважливішими чинниками, що впливають на обсяги виробництва овочів, є посівні площі та рівень урожайності. Площі під овочевими культурами відкритого ґрунту щорічно зменшуються: якщо у 2011 р. вони становили в усіх категоріях господарств 501 тис. га, то у 2016 р. були вже на 59,8 тис. га, або на 12% менші. Це зменшення бу­ло більш суттєвим у сільськогосподар­ських підприємствах — із 54,4 тис. га у 2011 р. до 34 тис. га у 2016 р. (37,5%). У господарствах населення зменшення площ за той же час становило 8,8%.
Тобто загальне виробництво овочів у останні 5 років росте лише завдяки підвищенню врожайності. І найбільш помітне воно у сільськогосподарських підприємствах. Так, середня урожайність овочевих культур у них у 2016 р. становила 360,8 ц/га, що на 40,4% більше, ніж у 2011, і на 6,4% більше, ніж у 2015 р. Цього вдалося досягти завдяки вищому рівню організації технологічних процесів, зокрема застосуванню високоякісного насіння, засобів захисту рослин, добрив, зрошування тощо.
У господарствах населення урожайність овочів у 2016 р. становила в середньому 187,5 ц/га, що на 48% менше, ніж у сільгосппідприємствах. Це пояснюється тим, що у більшості приватних господарств немає можливості застосовувати інноваційні технології та якісне насіння, немає прогресивного підходу до системного обробітку площ, а недотримання сівозмін сприяє розвитку хвороб та поширенню шкідників.
Однак вирощеного та зібраного врожаю вистачає на забезпечення потреб внутрішнього ринку. Так, у 2016 р. валовий збір овочів відкритого ґрунту в усіх категоріях господарств становив 8867,2 тис. т, що на 2,8% більше порівняно з попереднім роком. При цьому сільськогосподарські підприємства зібрали 1233,5 тис. т — на 4,3% більше, ніж у 2015 р., а господарства населення — 7633,7 тис. т, тобто на 2,6% більше (табл. 2).
У структурі посівних площ овочі відкритого ґрунту становлять 99,3%, а закритого — лише 0,7%. У 2016 р. у всіх категоріях господарств під овочами відкритого ґрунту було зайнято 441,2 тис. га, що на 11,7% менше,
ніж у 2012 р., під овочами закритого — 5,7 тис. га (зростання на 72,7% завдяки вирощування в плівкових теплицях за зменшення стаціонарних), під продовольчими баштанними — 87 тис. га, що на 7,8% більше, ніж чотирма роками раніше. При цьому частка баштанних культур становить лише 16,3% у загальній структурі посівних площ.
Найбільші площі відведені під томати — у 2016 р. їх було 74,2 тис. га, що становить 16,8% від загальної площі під овочами. До найбільш популярних овочевих культур слід віднести також капусту (68,6 тис. га, тобто 15,5%), цибулю (54,8 тис. га, 12,4%), моркву (43,1 тис. га, 9,8%) та столовий буряк (39,3 тис. га, 8,9%).
Змінюється ситуація з посівами часнику — ціна у 100 грн/кг стимулює виробників до збільшення площ під ним, тож китайський часник на прилавках поступово витісняється вітчизняним. У той же час, площі під іншими овочевими культурами мають тенденцію до скорочення. Так, під капустою торік було зайнято на 12,5% менше поля, ніж у 2012 р., під огірками — на 10,3%, томатами — на 12%, столовими буряками — на 10,3%, морквою — на 10,8%, цибулею — на 14,5%, іншими овочами — на 10,9%.
Площі під овочами закритого ґрунту у 2016 р. становили 5,7 тис. га, що на 72,7% більше, ніж у 2012 р. Основні промислові види овочів, які вирощують у зимових скляних теплицях — огірки, томати, солодкий перець, баклажан, салатні та зеленні культури (кріп, петрушка, базилік, коріандр), квіти та гриби.
У весняних плівкових теплицях і парниках, які характерні для господарств населення, вирощують більш розширений асортимент овочевих культур — томати, огірки, кабачки, солодкий перець, баклажани, дині, кавуни, салат, кріп, петрушку, селеру, столовий буряк, ранню капусту, ревінь, щавель та ін.
Протягом 2014–2016 рр. загальні площі під овочами у сільськогосподарських підприємствах зменшились на 23% порівняно з попередніми роками і становили 400 тис. га. Площа плівкових теплиць у господарствах населення збільшилась на 41,5% порівняно з 2014 і більше ніж удвічі — з 2011 р. Загалом же овочевий клин у господарствах населення у 14,5 разів більший, ніж у тепличних комбінатах (табл. 3).
Виробництво овочів відкритого ґрунту в 2016 р. порівняно з 2012 р. зменшилося на 7,6%, а закритого — зросло на 28,8%, баштанних продовольчих культур було вирощено на 27% більше. При цьому прибавка виробництва огірків і томатів станола 15 і 6,7% відповідно, а всіх інших культур було зібрано менше. Так, виробництво капусти з 2012 по 2016 р. скоротилося на 12,5%, столових буряків — на 8,8%, моркви — на 4,3%, цибулі — на 11,1%, інших овочів — на 28,3% (табл. 4).
Урожайність овочів відкритого ґрунту минулого року зросла на 2,7% проти 2015 і на 4,6% проти 2012 р., закритого — зменшилася на 0,4 і 24,9% відповідно, баштанних культур — зросла на 5,7% порівняно з 2015 і зменшилася на 16,1% порівняно з 2012 р. Ріст урожайності порівняно з попереднім роком у 2016 р. відзначався по всіх овочевих культурах і був найбільшим по огірках (27,4%), томатах (21,1%) і  моркві (7%), а більш помірним — по цибулі (3,3%) і столовому буряку (1,3%). Урожайність капусти залишилася на рівні 2015 р. (табл. 5).
Площі під овочами в усіх категоріях господарств порівняно з 2012 р. скоротилися на 11,1%. Найбільш суттєво вони зменшилися у Донецькій (47,3%) і Луганській (38,2%) областях унаслідок окупації територій. Незначне зменшення відбулося у Рівненській (1,6%), Тернопільській (0,8%), Херсонській (0,9%), Чернівецькій (0,8%) і Чернігівській (2,7%) областях, дещо помітніше — у Закарпатській (6,5%), Запорізькій (21,8%), Миколаївській (5,9%), Одеській (25,7%), Харківській (14,3%) і Черкаській (5,5%). Натомість на Житомирщині овочевий клин зріс порівняно з попереднім роком на 20,6%, на Київщині — на 11,8, Вінниччині — 5,9, Дніпропетровщині — 9,8, Кіровоградщині — 1,2, Львівщині — 2,8, Полтавщині — 3,4%, Сумщині — 1,9, Хмельниччині — на 3,7% (табл. 6).
Найбільшими виробниками овочів відкритого та закритого ґрунту в 2015/16 МР були господарства Херсонщини — вони зібрали 1278,2 тис. т, що становить 13,6% загального виробництва. Овочівники Дніпропетровщини виростили 732,7 тис. т (7,8%), Харківщини — 692,5 (7,4%), Київщини — 630,9 (6,7%), Полтавщини — 522,2 (5,5%), Львівщини — 505,7 (5,4%) і Миколаївщини — 500,9 тис. т (5,3% загального обсягу). При цьому найбільшу прибавку виробництва порівняно з попереднім роком спостерігали у Київській (23,4%), Хмельницькій (21,7%) та Рівненській областях (10,6%), а суттєве скорочення — в Одеській (20,4%), Запорізькій (10%), Черкаській (3%) та Чернігівській (2,7%).
Порівняно з 2012 р. прибавка виробництва у Вінницькій області становила 111,6 тис. т, або 30,5%, у Житомирській — 54,8 (22,6%), Івано-Фран­ків­ській — 25,5 (17,4%), Запорізькій — 45,9 (13,3%), Київській і Кіровоградській — 62,6 і 23,4 (11%), Дніпропетровській — 61,1 (9,1%), Сумській — 15,1 (8,1%), Львівській — 34,4 (7,3%), Полтавській — 30,3 тис. т (6,2%). Майже не змінилися за цей період обсяги виробництва у Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Харківській, Херсон­ській і Чернівецькій областях. На Донеччині й Луганщині у зв’язку з окупацією територій вони зменшилися на 58,3 і 49,6% відповідно. Суттєве зменшення спостерігається і в Одеській (на 26,5%), Чернігівській (10%), Закарпатській (5,5%), Миколаївській (4,9%), Рівненській (5,7%) та Черкаській (3,9%) областях (табл. 7).
Середня по Україні врожайність овочів минулого року становила 210,7 ц/га, що більше відповідного показника 2015 р. на 2,2%, а 2012 р. — на 5,8%. Перевищили цей показник виробники 10 областей: Херсонської (313,2 ц/га), Миколаївської (263,1), Житомирської (252,4), Харківської (226,5), Тернопільської (222,5), Київської (222,4), Вінницької (219,9), Запорізької (218,9), Волинської (218,5) і Полтавської (212,7 ц/га). Порівняно з 2012 р. найбільше зросла урожайність у Вінницькій і Запорізькій (на 23,1% і 44,8% відповідно), Івано-Франківській (18,1%) та Харківській 15,9% областях, майже не змінилася у Дніпропетровській, Київській, Одесь­кій і Хмельницькій, а у решті коливалася у ме­жах ± 5% (табл. 8).  

(Далі буде)

В. Пасічник

Определитель вредителей и болезней ...
Thursday, 24 March 2016
Карманный справочник Определитель вредителей и болезней огурца
ВИЙШОВ З ДРУКУ ЖУРНАЛ "ОВОЧІВНИЦТВО...
Friday, 14 December 2018
Грудневий номежурналу "Овочівництво" №12(163) 2018 вийшов з друку і чекає на читачів. За питаннями купівлі журналу телефонуйте у ВІДДІЛ ПЕРЕДПЛАТИтел.: +38 (044) 499-97-69 (68), +3...
Thursday, 23 September 2010
Июнь Все решает полив На дворе начало лета, а это значит, что начинается горячая пора на овощных...
Thursday, 10 May 2018
ФХ Заря Каховщины выращивает 16 овощных культур, и цены на большинство из них ежегодно скачут, словно на американских горках, обеспечивая то порядка 300% рентабельности, то убытки. Нетипична в этом плане только тыква, рентабельность которой из года в год остается на уровне 1520%. В этом на собственном опыте убедился глава хозяйства, председатель...
Текущий номер
Поиск
Авторизация
Логин
Пароль
Реклама

© Copyright 2009 - Ovoschevodstvo.com All Rights Reserved     |     Дизайн — Свердличенко Алексей     |     Програмирование — Хагшенас Хажир