Главное меню
Реклама

`

Формування коренево системи рослин щепленого кавуна за краплинного зрошення

Одним із ефективних шляхів розв’язання проблеми отримання стійкого до хвороб ранньостиглого сортименту з високою продуктивністю рослин і якістю плодів є використання елементів технології щеплення.

Одним із ефективних шляхів розв’язання проблеми отримання стійкого до хвороб ранньостиглого сортименту з високою продуктивністю рослин і якістю плодів є використання елементів технології щеплення. У Росії щодо культур з родини Cucurbitaceae її вперше застосувала С. П. Лєбєдєва ще у середині 20-х років XX ст. Вона встановила, що баштанні підщепи утворюють міцну кореневу систему, завдяки чому підвищується врожайність прищеп, знижується ймовірність ураження рослин збудниками хвороб (особливо фузаріозного в’янення), подовжується період плодоношення, скорочується тривалість достигання плодів та поліпшується їх якість.
Технологія вирощування баштанних культур на підщепах у багатьох країнах світу вже впроваджена для використання у польових умовах. При цьому шляхом добору щеплених компонентів можна за бажанням змінювати характеристики рослин.
Важливим чинником розвитку рослин та однією з умов підвищення активності фотосинтезу і стійкості до несприятливих умов довкілля є інтенсивне поглинання ґрунтової вологи потужною кореневою системою. Саме для створення оптимальних для її розвитку умов і було розроблено методику щеплення. Більш розвинена коренева система підщеп забезпечує прискорення росту й розвитку рослин, стабільно високу врожайність і кращу стійкість до хвороб.
За таких умов досить перспективною є розробка елементів технології вирощування щепленого кавуна. При цьому значної уваги заслуговує дослідження особливостей формування кореневої системи рослин щепленого кавуна за краплинного зрошення.
У рослин кавуна специфічною є не лише питома активність робочої поглинаючої поверхні коренів, але й морфологічна структура кореневої системи та характер її розміщення у ґрунті, що може змінюватися залежно від ґрунтово-кліматичних умов і агротехнології.
Дослідження з удосконалення технології вирощування кавуна за умов краплинного зрошення проводили в польовому досліді, у 4-кратній повторності. Досліджували кавун сорту Княжич кореневласний та щеплений (підщепа лагенарія). Для вивчення динаміки росту й розвитку кореневої системи було використано буровий і траншейний методи.

Результати дослiджень

Відомо, що найінтенсивніший ріст вегетативної маси і коренів баштанних рослин відбувається до їх цвітіння, тож саме у фазі цвітіння ми спробували визначити різницю параметрів рослин щепленого та кореневласного кавуна шляхом порівняння їх надземної та підземної частин. Виявилося, що загальна довжина пагонів першого порядку щепленого кавуна з розрахунку на одну рослину у цей період становила 24,6 м, а стрижневий корінь сягав 72,6 см. Довжина бічних коренів першого порядку становила 156,2 см, другого — 52,1 і третього — 22,5 см (табл. 1).
Коренева система рослин кавуна кореневласного у цей період була розвинена слабше: стрижневий корінь сягав довжини 52,1 см при довжині пагонів першого порядку 23,8 м. Довжина бічних коренів першого порядку сягала 109,2 см, другого — 39,1, третього — 8,8 см.
Очевидно, що біометричні параметри рослин щепленого кавуна залежать від розвитку кореневої системи підщепи. Більш розвинена коренева система лагенарії створила умови для підвищення потенційних можливостей росту і розвитку надземної щепленої частини рослин.
Максимального розвитку корені набувають у фазі достигання плодів. У цей період стрижневий корінь щепленого кавуна мав довжину 80 см, бічні корені першого порядку — 209,6, другого — 96,4 і третього — 48,3 см, тоді як у кореневласного кавуна стрижневий корінь був завдовжки 66,5 см, а бічні корені — 154,3, 69,7 та 39,2 см відповідно (рис. 1).
Зібрані в ході дослідження дані продемонстрували, що щеплені рослини кавуна за краплинного зрошення мали більш потужний розвиток як надземної маси, так і кореневої системи. Зокрема, вони мали більшу кількість пагонів першого порядку (у середньому 6 шт. на рослину) і більшу їх загальну довжину (28,2 м), більшу площу (1,69 м2) і кількість листків (184 шт.), вищу продуктивність (16,62 кг). Для порівняння, кореневласні рослини до моменту дозрівання плодів сформували в середньому по 4 пагони першого порядку сумарною довжиною 20,8 м і по 153 листки загальною площею 1,24 м2, а їх середня продуктивність становила 13,06 кг (табл. 2).
Такі підрахунки дають можливість стверджувати, що щеплення кавуна на лагенарію поліпшує не лише біометричні показники, а й продуктивність рослин кавуна порівняно з його кореневласною культурою.
Визначалася в процесі досліджень і загальна суха маса коренів. У шарі ґрунту 0–50 см у середньому на одну рослину кореневласного кавуна вона становила 476,7 г. При цьому найбільша частина кореневої маси (274,2 г, або 57,5%) була зосереджена у шарі 0–10 см. У шарі ґрунту 10–20 см перебувало 129,1 г абсолютно сухих коренів кореневласного кавуна, що становило 27,1% від їх загальної маси (рис. 2).
Тобто за краплинного зрошення основна частина (84,6%) кореневої маси рослин кореневласного кавуна розміщується у верхньому (0–20 см) шарі ґрунту, тоді як у шарі 20–50 см зосереджується лише 15,4%, причому 13,5% від загальної маси коренів розташовані в шарі ґрунту 20–30 см. Тобто загалом у орному шарі ґрунту (0–30 см) зосереджено 98,1% маси кореневої системи кореневласного кавуна.
На ділянках щепленого кавуна загальна суха маса коренів у шарі ґрунту 0–50 см становила 712,9 г на рослину. При цьому в шарі 0–10 см було зосереджено 397,4 г, або 55,7% коренів, а у шарі 10–20 см — 242,1 г, тобто 33,9% від їх загальної кількості (рис. 3).
Таким чином, підрахунки показують, що у шарі ґрунту 0–20 см розміщується 89,6% кореневої маси рослин щепленого кавуна, а у шарі 20–30 см — лише 8,1%. Отже, 97,7% маси кореневої системи рослин щепленого кавуна зосереджуються саме в орному шарі ґрунту (0–30 см).
З цього можна зробити висновок, що за краплинного зрошення відносне розподілення кореневої системи кореневласного та щепленого кавуна у профілі ґрунту майже однакове: в орному шарі зосереджується близько 98% коренів. Водночас потужність розвитку кореневої системи щепленого кавуна значно вища, ніж кореневласного. Так, у шарі ґрунту 0–10 см, у якому розміщена найбільша маса кореневої системи, рослини кореневласного кавуна в фазі достигання плодів формували в середньому по 274,2 г сухої маси коренів, тоді як щепленого — 397,4 г. Така сама закономірність спостерігалася й в інших шарах ґрунту. Загальна суха маса коренів кореневласного кавуна у шарі ґрунту 0–50 см становила 476,7 г у середньому на рослину, а щепленого — 712,9 г.
Отже, кращі умови для росту і розвитку рослин кавуна складаються за вирощування його з використанням технології щеплення. Такий спосіб вирощування забезпечив і отримання найвищого врожаю товарних плодів, який становив 83,1 т/га, тоді як врожайність кореневласного кавуна становила 65,3 т/га.
Висновки

1. Потужність розвитку кореневої системи рослин щепленого кавуна значно вища, ніж кореневласного. У середньому на одну рослину у шарі ґрунту 0–50 см загальна су­ха маса коренів щепленого кавуна становить 712,9 г, тоді як кореневласного — 476,7 г.
2. Розподілення кореневої системи кореневласного та щепленого кавуна за профілем за краплинного зрошення однакове — близько 98% коренів зосереджені у шарі ґрунту 0–30 см.
3. Рослини щепленого кавуна у шарі ґрунту 0–20 см формують близько 90% маси коренів, тоді як у шарі 20–30 см — лише 8%, а рослини кореневласного кавуна — 84,6 та 13,5% відповідно.
4. Результати вивчення особливостей формування кореневої системи кавуна підтверджують, що при його вирощуванні за краплинного зрошення достатньо зволожувати ґрунт до глибини 30 см.
5. Більш розвинена коренева система підщепи сприяє кращому розкриттю потенційних можливостей росту і розвитку прищепленої рослини кавуна та підвищенню її продуктивності. Прибавка врожайності за вирощування щепленого кавуна становить 17,8 т/га (27,2%) порівняно з кореневласною культурою.  

В. Книш, к. с.-г. н.,
Південна державна сільськогосподарська дослідна станція ІВПіМ НААН

Визначник хвороб та шкідників карто...
Wednesday, 11 July 2018
Довідник кишенькоговго формату містить матеріали про найпоширеніші в Україні хвороби і шкідників картоплі.
ВИЙШОВ З ДРУКУ ЖУРНАЛ "ОВОЧІВНИЦТВО...
Friday, 07 September 2018
Листопадовийномер журналу "Овочівництво" №11(161) 2018 вийшов з друку і чекає на читачів. За питаннями купівлі журналу телефонуйте у ВІДДІЛ ПЕРЕДПЛАТИтел.: +38 (044) 499-97-69 (68)...
Tuesday, 18 December 2012
Церкоспороз очень распространенное и наиболее вредоносное заболевание во всех районах выращивания столовой свеклы. Проявляется главным образом на возрастно-старых периферических листьях, черешках, а также стеблях высадков....
Tuesday, 05 April 2016
Выращивание рассады самый ответственный этап ухода за растениями овощных культур.
Текущий номер
Поиск
Авторизация
Логин
Пароль
Реклама

© Copyright 2009 - Ovoschevodstvo.com All Rights Reserved     |     Дизайн — Свердличенко Алексей     |     Програмирование — Хагшенас Хажир