Главное меню
Реклама

`

Жива земля

Сьогодні дуже активно обговорюють можливості та проблеми органічного землеробства, а його основною ідеєю є «жива земля».

Сьогодні дуже активно обговорюють можливості та проблеми органічного землеробства, а його основною ідеєю є «жива земля». Ідея ненова і, що головне, не позбавлена здорового глузду, адже запорукою здоров’я і сили рослин та, відповідно, високого врожаю є родючий ґрунт.
Зазвичай виробнича діяльність людини негативно впливає на екосистему. Зокрема, докорінна зміна всього біогеоценозу відбувається у разі використання орних земель. Інтенсивний обробіток ґрунту, застосування міндобрив та пестицидів, заміна рослинного покриву й відчуження значної частини біомаси сприяють розвитку таких деградаційних процесів ґрунтового покриву, як ерозія, утворення плужної підошви і, відповідно, орного та підорного горизонтів, механічне розпорошення структури, ущільнення, дегуміфікація тощо.
Усе це негативно позначається на біорізноманітності та кількості живих організмів, що заселяють ґрунт. Адже він є домівкою не лише розрекламованих мікроорганізмів і грибів, а й десятків чи навіть сотень тисяч представників фауни — таких як черви, мокриці, нематоди, ківсяки, різні види комах та їхні личинки та багато іншого. Деякі з них добре досліджені та вже давно використовуються у сільському господарстві. Це, наприклад, усім відомий червоний каліфорнійський черв і продукт його життєдіяльності — вермикомпост або, як його рекламують, біогумус. Я ж хочу розповісти про колембол та орибатид (їх ще називають мікроартроподами).
Колемболи, або ногохвістки — первинно безкрилі комахи класу Ento­gnatha. Більшість їхніх видів є споживачами відмерлої органіки, і лише кілька малопоширенних різно­видів — шкідниками.
Орибатиди — ґрунтові панцирні кліщі, за типом живлення здебільшого теж сапрофаги. Їх сумарна чисельність може сягати сотень тисяч на 1 м2. Вони беруть активну участь у ґрунтотворних процесах, впливають на розклад органічних решток, біологічну активність ґрунтів, утворюють складні трофічні зв’язки з мікрофлорою ґрунту.
На сьогодні вченими вже доведене зоогенне походження первинних та плівкових наскельних ґрунтів. Низка дослідників стверджують, що на перших етапах вони складалися майже виключно з екскрементів тих самих колембол та орибатид. У теперішніх же умовах ці тварини виконують практично ті самі функції, що й черви. Є досить значний потенціал використання їх у розробці екологічно безпечних технологій у сільському господарстві, біоіндикації ґрунтів та прогнозуванні їхньої еволюції, біологічній рекультивації. А також у системах утилізації відходів сільського господарства та дерево­обробної промисловості, адже і колемболи, і орибатиди є чудовими деструкторами органічних решток.
Органіка є основним джерелом надходження у ґрунт поживних елементів, та у сільському господарстві завжди залишається актуальним питання їх якнайшвидшого вивільнення. Спроба лабораторного утримання колембол протягом трьох місяців довела їх важливу роль у процесі розкладу органічних залишків. На фото можна побачити ступінь розкладу пожнивних решток за участю мікроартропод (10 екз./л) та без них.
У той же час, проведені на дослідних полях та у дендропарку ХНАУ ім. В. Докучаєва дослідження щодо чисельності колембол та орибатид свідчать про те, що в оброблюваних ґрунтах їх значно менше порівняно з ґрунтами постагрогенного використання. У рамках дослідів на полях вивчали короткоротаційні сівозміни за умов традиційного та мінімального обробітку. Зокрема, було обрано такі варіанти:
     озима пшениця — оранка (23–25 см) та мілкий обробіток (10–12 см);
     соняшник – оранка (25–27 см) та чизель (35–40 см);
     огірок — закритий ґрунт (вегетаційний будиночок) та відкритий ґрунт за крапельного зрошення, оранка 25 см.
Отримані дані (див. рисунок) свідчать, що найвища середньорічна чисельність мікроартропод у шарі 0– 40 см упродовж року характерна для постагрогенних фітоценозів. При цьому помітно вирізняються чорноземи під листяними деревними породами (дуб, береза: колемболи — 1347–1383; орибатиди — 606–1044 екз./м2), дещо менше — під хвойними деревами (смерека, сосна: колемболи — 744–968; орибатиди — 581–662 екз./м2) та травищами (варіанти перелогів: колемболи — 840–939; орибатиди — 337–606 екз./м2).
Значно менше мікроартропод було в агроценозах. Проте з-поміж них суттєво вирізнявся варіант соняшнику з чизельним обробітком, де чисельність мікрофауни виявилася майже на рівні переложних постагрогенних фітоценозів: колемболи — 732; орибатиди — 530 екз./м2. Причиною цього, з точки зору дослідників, стали:
     попередник (ячмінь), що залишає значну кількість пожнивних реш­ток, та
     спосіб обробітку ґрунту, який поліпшує аерацію оброблюваного шару без обороту пласта.
Тобто можна стверджувати, що найменший негативний вплив на ґрунтову фауну справляє безвідвальний обробіток ґрунту. Але є й інший бік медалі: саме на пожнивних рештках можливий розвиток деяких шкідників і хвороб. Тому повністю відмовитися від плуга не вийде. Оптимальним рішенням у такій ситуації буде проведення глибокого розпушування з періодичною (раз на 3–5 років) оранкою плугом з передплужником задля заробки рослинних залишків та поліпшення фітосанітарного стану ґрунту.
І завжди слід пам’ятати, що саме жива земля є запорукою здорового урожаю.  

С. Рєзнік, агроном

Карманный справочник «Определитель ...
Wednesday, 11 March 2015
Справочник карманного формата содержит материалы о самых распространенных в Украине болезнях и вредителях капусты.
Определитель вредителей и болезней ...
Thursday, 24 March 2016
Карманный справочник Определитель вредителей и болезней огурца
Tuesday, 06 December 2011
Плоды огурца, баклажана, сладкого перца, дыни и томата обычно покрывают естественным пищевым парафином. Этот прием является эффективным средством защиты от увядания. В некоторых странах допускается добавление к воску фунгицидов, что повышает устойчивость к гнилям при логистике. Если овощи были обработаны фунгицидом, информация об этом должна содержаться во всех...
Tuesday, 10 March 2015
В селе Водяное Каменско-Днепровского района Запорожской области компания Леда-Агро приобрела участок земли с расположенными на нем пленочными теплицами специально для создания демонстрационного центра по выращиванию овощных культур для защищенного грунта селекции турецкой компании Yuksel (Юксел)....
Текущий номер
Поиск
Авторизация
Логин
Пароль
Реклама

© Copyright 2009 - Ovoschevodstvo.com All Rights Reserved     |     Дизайн — Свердличенко Алексей     |     Програмирование — Хагшенас Хажир